Rok Mateusza Talbota

 

W tym roku obchodzimy 90 rocznicę przejścia do wieczności Czcigodnego Sługi Bożego Mateusza Talbota.
Modlimy się także, żeby rok ten był także rokiem wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego. Przyłączmy się do modlitwy, szczególnie za tych, którzy cierpią z powodu różnych form uzależnienia oraz za ich rodziny.

Czcigodny Mateuszu Talbocie módl się za nami.

"Rok Mateusza Talbota" rozpocznie się w Diecezji Dublińskiej 25 stycznia w kościele MB z Lourdes o godz. 15 otwarciem wystawy o życiu Mateusza Talbota.
W trakcie całego roku będą odbywały się specjalne Msze w kościołach Dublina.

W kościele Św. Agaty - parafii narodzenia i nawrócenia Sługi Bożego - w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.30
W kościele MB z Lourdes - miejscu, gdzie znajduje się grób Sługi Bożego - w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 15

Komitet Diecezji Dublińskiej ds. kanonizacji Czcigodnego Sługi Bożego Mateusza Talbota

 


 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot