Archiwalne zdjęcia z Dublina

Mieszkanie Mateusza Talbota przy 18 Upper Rutland Street Dublin

Wnętrze mieszkania Mateusza Talbota przy 18 Upper Rutland Street Dublin

Dzieci patrzące na kapliczkę wybudowaną w miejscu śmierci Mateusza Talbota

Skład drewna firmy T&C Martin Ltd
w którym przez wiele lat pracował Mateusz Talbot

Pocztówka przedstawiająca pokój Mateusza Talbota
(zdjęcie znalezione na portalu Ebay)
 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot