Deklaracja trzeźwości 

 

W 1884 roku Mateusz Talbot podejmuje decyzję o podjęciu abstynencji od alkoholu. Najpierw składa swoje przyrzeczenie swej matce a następnie swojemu spowiednikowi. Dotrzymuje swojej obietnicy przez następne 41 lat aż do śmierci w 1925 roku.

Poniżej zamieszczone jest zdjęcie oryginalnej (kolejnej) deklaracji abstynenckiej podpisanej
przez Sługę Bożego Mateusza Talbota w 1890.

 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot