Zdjęcia grobu Sługi Bożego Mateusza Talbota

Zdjęcia wykonane 16 czerwca 2019 r. w Święto Trójcy Świętej przez Nualę.

W to Święto, które w 1925 roku przypadało 7 czerwca,
Mateusz Talbot odszedł do Pana w drodze do kościoła na kolejną Mszę.

Nuala złożyła u grobu Mateusza Talbota intencję modlitewną: "Aby strona na facebooku o Mateuszu Talbocie mogła się rozwijać i rozpowszechniać informacje o Czcigodnym Mateuszu".

Nuala, thank you and God bless you!
 

 

 

 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot