Zdjęcia grobu Sługi Bożego Mateusza Talbota

Zdjęcia wykonane w 94 rocznicę śmierci Mateusza Talbota.
Publikuję dzięki uprzejmości Roba. Thank you Rob
!
 


 

Zdjęcia sprzed kościoła wykonane zostały 6.06.2019 r.

 

 

Zdjęcia figury z brązu przedstawiającej Matkę Bożą i Mateusza Talbota,
oraz tabliczka upamiętniająca jego postać.
Zdjęcia wykonane o poranku 13 czerwca 2019 r.

 

 

Zdjęcia obrazków z modlitwą o  kanonizację Sługi Bożego Mateusza Talbota dostępnych 7.06.2019 r. u grobu Sługi Bożego Mateusza Talbota.

 

 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot