Zdjęcia grobu Sługi Bożego Mateusza Talbota

Zdjęcia wykonane w kwietniu 2019 roku.
Publikuję dzięki uprzejmości Tanny. Thank you Tanny!

  

 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot