Eamon Mac Thomais oprowadza po Granby Lane

 

Eamon Mac Thomais oprowadza po Granby Lane, miejscu śmierci Sługi Bożego Mateusza Talbota.
 

.

 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
 Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot