Ikona Sługi Bożego Mateusza Talbota
 

Juliet Venter przygotowała nową ikonę Sługi Bożego Mateusza Talbota.

Serdeczne podziękowania za zgodę na publikację.
 

Many thanks to Juliet Venter for agreeing to publish the icon.


Icon © Juliet Venter 2018 www.juliet-icons.co.uk


 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot