Obrazki ze Sługą Bożym
Mateuszem Talbotem u grobu Św. Charbela w Libanie

Dzięki uprzejmości Pawła Rakowskiego obrazki z modlitwą o beatyfikację
Sługi Bożego Mateusza Talbota 22 maja 2017r. trafiły do Libanu.


 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot