Obrazki i medaliki ze Sługą Bożym
Mateuszem Talbotem w Licheniu

W dniu 2 lipca 2015r. we wspomnienie Matki Bożej Licheńskiej materiały o Słudze Bożym Mateuszu Talbocie trafiły do Sanktuarium w Licheniu.

\


 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot