Licheń

W ostatnią sobotę lipca (27.07.2019 r.) materiały ze Sługą Bożym Mateuszem Talbotem dotarły do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu na XXVII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe
 "Znów nabierzesz sił". Jak podają media uczestniczyło w nich 30 tysięcy osób.

 

Włodzimierz Bulik, dziękuję Ci za pomoc i zdjęcia!

 

 
 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot