Materiały o Słudze Bożym Mateuszu Talbocie
za zakonną klauzurą

W dniu 3 sierpnia 2019 r. materiały o Słudze Bożym Mateuszu Talbocie trafiły
za klauzurę Klasztoru Sióstr Klarysek w Miedniewicach.


 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot