Modlitwa Biskupa Piotra Libery
podczas uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Sługi Bożego Mateusza Talbota w Płocku-Trzepowie

Wszechmogący i miłosierny Boże, Stwórco i Panie całej ziemi. Ty w swoich ojcowskich planach pełnych miłości nie pozostawiasz samotnie upadłego człowieka, ale wciąż go szukasz, odnajdujesz i dołączasz do pełnej wspólnoty z sobą. Zbawczą mocą wyzwalasz ludzi z ciemności i rozpaczy grzechu, wzywając ich do nowego życia w pobożności i prawdziwej świętości swoich dzieci. Upamiętniając dziś w tym miejscu, materialnie i duchowo, osobę sługi Bożego Mateusza Talbota, upraszamy Twojego błogosławieństwa dla nas tu zebranych i dla wszystkich, dla których świadectwo życia i wstawiennictwo Twojego sługi, syna irlandzkiej ziemi, będzie promieniem nadziei i mocą w mężnej walce ze złem i zniewoleniami, a szczególnie alkoholizmem.

Wejrzyj, Panie na tych, których obdarzyłeś godnością swoich dzieci i daj im w świetle Twojej łaski, dzień po dniu coraz głębiej i świadomiej, z odwagą i radością >>przyoblekać nowego człowieka<<, upodobnionego do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który  tajemnicy krzyża i zmartwychwstania, zwyciężył piekło i szatana.

 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot