Niedziela Palmowa w Dublinie

Niedziela Palmowa w kościele Matki Bożej z Lourdes gdzie znajdują się doczesne szczątki Sługi Bożego

 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot