Materiały o Słudze Bożym Mateuszu Talbocie w Norwegii

Dzięki uprzejmości Pana Dawida, czciciela Sługi Bożego materiały o Mateuszu Talbocie
dotarły na Msze Św. w języku polskim w Norwegii.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot