Obrazki ze Sługą Bożym

 

W dziale tym zebrano zdjęcia zagranicznych obrazków z modlitwą o beatyfikację
Sługi Bożego Mateusza Talbota.

 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot