Obrazki i medaliki ze Sługą Bożym
Mateuszem Talbotem na Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej
z Bieżunia do Niepokalanowa
 

W dniach 6-11 lipca 2017r. odbyła się XXVIII Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej w Intencji Trzeźwości Narodu. Uczestnicy pielgrzymki otrzymali medaliki z wizerunkiem Sługi Bożego Mateusza Talbota oraz jego życiorysy. Serdeczne podziękowania dla Pani Beaty za pomoc w dystrybucji obrazków oraz medalików.

\


 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot