Różaniec z Mateuszem Talbotem

 

TAJEMNICE RADOSNE

 

Tajemnica I

ZWIASTOWANIE MARYI, ŻE BĘDZIE MATKĄ JEZUSA

Oczekiwanie na dobrą nowinę wpisane jest na stałe w nasze życie. Są jednak sytuacje, które nas zaskakują. Takim doświadczeniem było Zwiastowanie w życiu Maryi. Wpisana w Boży plan Zbawienia w jednej chwili przewartościowała całe swoje życie, zamknęła się na małe, ludzkie marzenia, a otworzyła na wielkie, ważne sprawy Boże.Podobnie uczyniła Elizabeth Talbot – matka Mateusza. Zawierzając Bogu całe swoje życie, zmagania z dwanaściorgiem dzieci i mężem alkoholikiem, nieustannie trwała na modlitwie i wymodliła nawrócenie syna.Dziękując Bogu za heroizm matki i nawrócenie dziecka, prośmy Ducha Świętego o moc modlitwy, która osłabia nieprzyjaciół, a nas czyni wolnymi.

 

Tajemnica II

NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY.

Radość dzielenia się dobrem to wielkie pragnienie i dar człowieka. Rozumiała to Maryja, dlatego z pośpiechem udała się do św. Elżbiety, aby ofiarować jej swoją pomoc i podzielić się  szczęściem. Napełniona Duchem Świętym Elżbieta rozpoznała w pozdrowieniu Maryi głos samego Boga. Rozpoznała i odpowiedziała miłością. Z pewnością radosne „Magnificat” wypełniało po brzegi także serce pani Talbot, gdy patrzyła na syna wracającego ze świątyni. Wierzyła, że odwiedzając Dom Boży porządkuje swoje życie. Łącząc się w radosnym dziękczynieniu za łaskę trzeźwości naszych bliskich, prośmy za tymi, którzy wciąż błądzą w ciemnościach nałogów, by otworzyli się na dary Ducha i zaczęli pracować na wieczność.

 

Tajemnica III

NARODZENIE PANA JEZUSA.

            Nie jesteśmy w stanie zrozumieć ani tajemnicy Boga, ani cudu życia, ani tego, dlaczego Jezus musiał przyjść na świat w stajni. Możemy się tylko domyślać, że narodził się tam dlatego, by każdy z nas miał do Niego dostęp, by mógł się nad Nim pochylić, ogrzać  garścią siana i wyszeptać nieśmiało: bądź uwielbiony! Pozostańmy w tym uwielbieniu choćby przez chwilę. Nie mówmy Mu jak mieszkańcy Betlejem – nie mamy wolnego miejsca! Nie dopuśćmy do tego, by alkoholowy gwar i pijacki śmiech zagłuszył Jego pukanie. On wciąż na nas liczy. I czeka. „ I wychodzi na drogę i wygląda stęskniony czy nie wracasz do domu…”. Znów szuka miejsca, by móc się powtórnie narodzić.

 

Tajemnica IV

OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI.

Maryja zaniosła do świątyni największy skarb swojego życia – Jezusa. Razem z Nim zawierzyła Bogu wszystko to, co usłyszała od Symeona – radość dzieciństwa, trud nauczania i ból konania. Poprzez sakrament chrztu świętego państwo Talbotowie uczynili podobnie. Bogu powierzyli owoc swojej miłości, a dziecku przekazali skarb wiary, by w jego świetle mógł właściwie ocenić także trudne, bolesne i wstydliwe momenty swego życia. Tak też się stało. Wielokrotnie gubiony, zakopywany i wyrzucany skarb, wciąż przypominał o swoim istnieniu - rozjaśniał umysł i ranił serce. W końcu sprawił, że udręczony nałogiem Mateusz zawołał jak marnotrawny syn:” Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie”. Przyznawszy się do winy, otrzymał przebaczenie i łaskę abstynencji.Prośmy, by nawrócenie Mateusza dodało nam odwagi, a Duch Święty wlał w serca dar roztropności i męstwa. Błagajmy o światło wiary i miłość, bo kto kocha, ten dochowa wierności Bogu i ludziom.

 

Tajemnica V

ZNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI.

Święta rodzina jest źródłem wielu cnót i wzorem najpiękniejszych relacji między ludźmi, a jednak i w tej rodzinie zgubił się Jezus. Oddalił się od Maryi i Józefa, gdy byli zajęci swoimi sprawami. Szybko zorientowali się, że Go nie ma i rozpoczęli poszukiwania. Znaleźli Go w świątyni. Żeby Boga odnaleźć, trzeba Go szukać. Aby Boga szukać, trzeba mieć świadomość, że się Go zgubiło. Mateusz Talbot zrozumiał to po 16 latach picia. A ty, bracie i siostro? Może nawet nie wiesz, że utraciłeś coś najważniejszego. Może nie rozumiesz co tak naprawdę dzieje się w twoim życiu. Skąd w nim tyle pustki, bólu, rozpaczy. Skąd to zniewolenie, poczucie bezsensu, niemocy. Nie trać czasu. Zacznij szukać. Wejdź jak  rodzice Jezusa do świątyni, stań przed tabernakulum i wsłuchaj się w Jego słowa. Nie zniechęcaj się. Słuchaj. On naprawdę mówi i  pozwala się odnaleźć tym, którzy Go szczerze szukają.

 

Rozważania różańcowe napisane przez p. Reginę Ziarko-Podlaską

Publikacja dzięki uprzejmości księdza Zbigniewa Kanieckiego

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot